Sprawdź swój wynik

Body Mass Index daje każdemu możliwość szybkiego i wygodnego obliczenia własnego wskaźnika masy ciała. Poniżej zakresy wartości BMI, porównaj ze swoim wynikiem:

  mniej niż 16 – wygłodzenie

  17 – 18.49 – niedowaga

  18.5 – 24.99 – wartość prawidłowa

  25 – 29.99 – nadwaga

  30 – 34.99 – I stopień otyłości

  35 – 39.99 – II stopień otyłości

  powyżej 40 – otyłość skrajna